Продукти

GGL 307021

Отпорност на временските услови во текот на годината

Свеж воздух и кога прозорецот е затворен

Лесно поставување во положба за чистење

Подготовки направени за лесна инсталација на ролетни

Енергетски оптимизирано двојно стакло со Uw 1.3

Сигурносно стакло

Намалување на бучавата од дожд

Сензор за дожд

 Програми за вентилација, заштита од сонце и други