Продукти

GLL 1061

Отпорност на временските услови во текот на годината

Свеж воздух и кога прозорецот е затворен

Лесно поставување во положба за чистење

Подготовки направени за лесна инсталација на ролетни

Енергетски оптимизирано двојно стакло со Uw 1.3

Звучна изолација